Profesjonalne
Tłumaczenia
Przysięgłe

Przejdź do oferty

Szkolenia BHP, P.POŻ, pierwsza pomoc w zakładach górniczych

 

Prace w zakładzie górniczym zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych czyli takich gdzie ryzyko wypadkowe jest większe niż przy innych pracach. W związku z wykonywaną pracą zagrożenia dla pracowników zakładów górniczych wynikają z:

 

- właściwości pożarowych i wybuchowych surowców używanych w procesie technologicznym (np. materiały wybuchowe, ropopochodne),

- pracą na wysokości lub poniżej poziomu grunt,

- transportem materiałów niebezpiecznych lub nadgabarytowych,

- itp.

Dzięki doświadczeniu naszej kadry, posiadamy decyzję wydaną przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, uprawnienia naszą firmę do przeprowadzania szkoleń dla pracowników zakładów górniczych.

Dla naszych klientów oferujemy następujące szkolenia:

- szkolenia wstępne – instruktaż ogólny dla nowo zatrudnianych pracowników w zakładach górniczych

- szkolenia okresowe dla:

- pracodawców,

- osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych,

- pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów górniczych,

- pracowników na stanowiskach robotniczych zakładów górniczych,

- pracowników administracyjno-biurowych zakładów górniczych,

- szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- szkolenia przeciwpożarowe.