Profesjonalne
Tłumaczenia
Przysięgłe

Przejdź do oferty

Kadra

Osobą zarządzającą w firmie jest Pan Henryk Bryk – osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w dziedzinie nadzoru i zarządzania (bhp – nadsztygar; p.poż – inspektor; prace wiertnicze i strzałowe - sztygar). Założyciel i wieloletni prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Kielcach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy w kopalniach podziemnych, otworowych i odkrywkowych oraz współpracując z czołowymi firmami budowlanymi, transportowymi, produkcyjnymi, jednostkami sfery budżetowej i instytucjami kultury.

 

Kadra specjalistów zatrudnianych przez firmę składa się ze specjalistów o najwyższych kwalifikacjach posiadających dużą praktyką zawodową. Są to osoby posiadające staż pracy w:

- przemyśle,

- górnictwie i geologii,

- budownictwie,

- służbie zdrowia,

- oraz pozostałych działach gospodarki,

- instytucjach państwowych pełniących nadzór nad warunkami pracy,