Profesjonalne
Tłumaczenia
Przysięgłe

Przejdź do oferty

Szkolenia BHP, P.POŻ, pierwsza pomoc   

 

     Celem szkoleń prowadzonych przez naszą firmę jest zapoznanie,  aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracodawców i pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, działania p.poż. oraz pierwszej pomocy. Uczestnicy szkoleń są zaznajamiani z najnowszymi rozwiązaniami techniczno–organizacyjnymi. Program szkoleń każdorazowo jest konsultowany z pracodawcą oraz przedstawicielami pracowników aby był dostosowany do rodzaju i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

 

Dla naszych klientów oferujemy następujące szkolenia:

- szkolenia wstępne – instruktaż ogólny dla nowo zatrudnianych pracowników,

- szkolenia okresowe dla:

      - pracodawców (16h)

      - osób kierujących pracownikami (16h)

      - pracowników inżynieryjno-technicznych (16h)

      - pracowników na stanowiskach robotniczych (8h)

      - pracowników administracyjno-biurowych (8h)

- szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- szkolenia przeciwpożarowe

 

Szkolenia realizowane są w obecnej chwili w formie kursu stacjonarnego w siedzibie pracodawcy lub firmy BRYLEX. Dla szkoleń 16 godzinnych istniej możliwość realizacji szkolenia w formie wyjazdowej w odpowiednio dobranym dla potrzeb ośrodku wypoczynkowym.