Profesjonalne
Tłumaczenia
Przysięgłe

Przejdź do oferty

Kursy specjalistyczne w górnictwie odkrywkowym

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymaganiami Nowego Prawa Geologiczne i Górniczego oraz rozporządzeń wykonawczych oferujemy Państwu następujące rodzaje kursów specjalistycznych:

 

- kurs specjalistyczny z zakresu techniki strzałowej dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego

- kursy dla osób wykonywujących czynności specjlaistyczne w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych tj.:

 

- strzałowy(kurs podstawowy oraz uzupełniający - szkolenia okresowe),

- wydawca środków strzałowych / wydawca MW (kurs podstawowy oraz uzupełniający - szkolenia okresowe),

- elektromontera do i powyżęj 1kV (kurs podstawowy oraz uzupełniający - szkolenia okresowe),

- spawacza elektrycznego (z zakresu zagróżeń w ruchu zakładu górniczego odkrywkowego),

- spawacza gazowego (z zakresu zagróżeń w ruchu zakładu górniczego odkrywkowego) 

 

 

Programy powyższych szkoleń zostały zatwierdzone przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.