Profesjonalne
Tłumaczenia
Przysięgłe

Przejdź do oferty

Kwalifikacje górnicze

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze - osoby wykonujące czynności w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego są obowiązane posiadać określane przez przedsiębiorcę przygotowanie i doświadczenie zawodowe do wykonywania tych czynności, a także znajomość: 

 

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego, 
2) zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju zakładów  górniczych i występujących w nich zagrożeń – w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności.
 
 
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oferejemy pomoc w przygotowaniu oraz sprawdzeniu kwalifikacji osób zatrudnionych w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego.